Bestuur


Welkom bij het bestuurspagina van FESA.

Elk jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen om FESA naar een hoge niveau te brengen. Het bestuur bestaat uit vijf leden, namelijk de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, commissaris activiteiten en commissaris public relations.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen FESA. Verder zorgt het bestuur voor nieuwe activiteiten, partnerschappen, ledenwerving, de strategie en vele andere interessante facetten.

Bestuur_2019-2020.jpg
Bestuur 2019-2020

Bestuur 2019/2020

Yvon van Paasen Voorzitter
Romano van den Bos Secretaris
Jordi Zoun Penningmeester
Colin Deighton Commissaris PR
Clemens Westgeest Commissaris Activiteiten

Onze sponsoren